MBA گرایش استراتژی

MBA گرایش استراتژی2

MBA گرایش استراتژی

دوره‌های MBA معمولا با گرایش‌های مختلف به مخاطبان عرضه می‌شود. این گرایش‌ها شامل بازاریابی، استراتژی، منابع انسانی و… هستند. دوره نیمه حضوری MBA استراتژی با هدف دادن دید تفکر استراتژیک به مدیران کسب و کارها طراحی شده است. بهتر است قبل از اینکه با این دوره آشنا بشویم یک داستان مدیریتی را مرور کنیم.

ظرفیت: 30 نفر

قیمت: 12,000,000 تومان

تاریخ شروع: 1401/02/01